پارلمان بخش خصوصی تجربه سالم‌سازی نظام اداری را مرور کرد؛

فسادزدایی به سبک چینی

فعالان اقتصادی مبارزه با فساد اداری را مدت‌ها است که در دستور کار خود قرار داده‌اند. به اعتقاد آنها مقصران نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی است. بنابراین این موضوع که چگونه می‌شود با چنین معضلی مبارزه و آن را در اقتصاد کشور ریشه‌کن کرد، از مواردی است که مورد توجه بخش‌خصوصی قرار گرفته و از این‌رو در برنامه‌های مختلف قصد دارند به این موضوع بپردازند.