گفت‌وگو با «معمر کودریچ»؛ تنها مترجم ادبیات فارسی در بوسنی و هرزگوین؛

پرچمدار ادبیات ایران در بالکان

تنها مترجم ادبیات فارسی در بوسنی و هرزگوین اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم اما دومین ترجمه از رباعیات خیام، توسط «فهیم بایراکتارویچ» که استاد شرق‌شناسی در دانشگاه بلگراد بود، انجام شد. خیام و بسیاری از شعرای ایرانی برای قرن‌ها در بوسنی شناخته شده بودند. همین حالا در برخی قهوه‌خانه‌های سنتی در منطقه قدیم سارایوو، روی دیوار رباعیاتی از خیام را به فارسی و بوسنی نوشته‌اند و این متأسفانه تا حالا در ایران شناخته شده نبود.