صبح نو بررسی مجدد پرونده 15 ساله معدن مس دره زرشک

آب قنات‌های تاریخی یزد مسموم می‌شود

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی اظهار کرد: وزارت نیرو ظرف دو ماه آینده بر اساس مطالعاتی که وزارت صنعت درباره اثر استخراج معدن بر منابع آب زیرزمینی انجام می‌دهد، نظر خود را به این سازمان اعلام کند. اگر آن گزارش کفایت نکرد، باید دنبال سوالات بعدی باشیم.