مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه خبر داد:

استفاده یک‌سوم دانشجویان خوابگاهی از خدمات فرهنگی

حمیدرضا مقامی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: ما سه هزار نفر دانشجو خوابگاهی در نیمه دوم سال تحصیلی داریم و از این تعداد نزدیک به یک‌سوم آن‌ها از خدمات فرهنگی استفاده کرده‌اند.


امور فرهنگی خانه‌های دانشجویی؛

فراخوان دعوت به «کار دانشجویی» منتشر شد

امور فرهنگی خانه‌های دانشجویی واحد برادران و خواهران، برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ جهت تکمیل کادر اجرایی خود در خانه‌های دانشجویی از میان دانشجویان واجد شرایط، تعدادی عضو فعال را با عنوان کار دانشجویی پذیرش می‌کند.