مهسا جزينی:

مغالطه‌ای به نام شایسته‌سالاری

این روزها عادت کرده‌ایم وقتی بحث سهم زنان از چرخه مدیریت کشور را مطرح می‌کنیم یا وقتی از وزیر زن حرف می‌زنیم، با این واکنش روبه‌رو شویم که «اصل بر شایسته‌سالاری است، نه جنسیت».