سرپرست وزارت علوم؛

مدرک دانشگاهی باید یک سند مشکل‌گشا باشد

سیدضیاء هاشمی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مدرک دانشگاهی باید یک سند مشکل‌گشا باشد و موضع دانشگاه نیز باید یک موضع خلاق بوده که خلاقیت در آن برجسته باشد.