رئیس صندوق رفاه دانشجویان خبر داد:

آغاز طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویان

یزدان‌مهر، مشاور وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد: با اجرای این طرح، بدهکارانی که در زمان مقرر بدهی خود را به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نکرده‌اند و مشمول جریمه دیر کرد شده‌اند تا پایان مرداد ماه فرصت دارند با بازپرداخت کل بدهی خود بصورت یکجا و از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی www.bp.swf.ir از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بهره مند شوند.