حجت‌الله میرزایی:

سه چهارم ایرانی‌ها کار نمی‌کنند/ تمایل پایین زنان به مشارکت اقتصادی

عامل مهم در مشارکت اقتصادی داشتن مهارت‌هاست. بسیاری از افرادی که مهارت کافی برای موفقیت در بازار کار را ندارند، تمایلی هم به ورود به بازار کار ندارند. در شرایطی که بازار کار با التهاب و تراکم و انباشت بیکاران مواجه باشد، بخشی از نیروی کاری که جویای کار است، سرخورده شده و از بازار کار انصراف می‌دهد.