مسعود کوثری:

داستان ۶ گلابی و یک خبرنگار

مردم با چشمان باز به رفتار نمایندگان می‌نگرند و همان رفتارها را در جامعه تکرار می‌کنند. چنین رفتارهایی از غیبت نمایندگان ناصواب‌‌تر است. به هر دلیلی اگر نماینده‌ای در مجلس گلابی خورد، یا هر کاری کرد که به‌نظرش نباید مردم آن را می‌دیدند، باید در رفتار خودش تجدید نظر کند.


میزگردی با حضور استاد دانشگاه علامه طباطبائی درخصوص حادثه قتل کودک پارس‌آبادی؛

آتنا قربانی چه شد؟

ایران هنوز در حیرت ماجرای تلخ آتناست. هنوز نه ابعاد خبری ماجرا کمتر شده و نه حساسیت افکار عمومی به آن. البته این اتفاق به‌زودی خواهد افتاد. پیش از آنکه چنین اتفاقی بیفتد خوب است زوایای مختلف این موضوع را بیشتر بررسی کرد.


مسعود کوثری عنوان کرد؛

فرهنگ‌سازی از پایین

منظور از «فرهنگ از پایین» فرهنگی است که بر ظرفیت‌های فرهنگی افراد تأکید می‌کند بدون آنکه کسی از آنها خواسته باشد در راستای یک برنامه فرهنگی مشخص و برای دستگاه فرهنگی یا غیرفرهنگی مشخصی تولید بکند.