مسعود درخشان:

اقتصاد اسلامی در چند حکم فقهی خلاصه نمی شود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کشور دیگری امکان شکل گیری ندارد و فقط در کشوری که نظام سیاسی آن اسلامی است امکان تحقق دارد، گفت: اقتصاد مقاومتی که پرتوی از اقتصاد اسلامی است فقط در ایران به معنای واقعی کلمه می تواند شکل بگیرد. من مطمئنم در فاصله کمتر از یک دهه ما با یک جهش بسیار جدی در مطالعات اقتصاد اسلامی در عمل و در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت که درسی برای جهان خواهد بود.


مسعود درخشان در نشست «اقتصاد و دولت آینده» مطرح کرد:

پنج تهدید پیش روی اقتصاد ملی/ وقتی مردم از جنگ خسته شده بودند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه پنج تهدید را برای اقتصاد ملی مطرح کرد و گفت: هر شخصی که برنده انتخابات شود، باید این تهدیدها را درک کند و تنها راه برون‌رفت از این تهدیدها «برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت» برای اقتصاد کشور است.