مسعود برومند:

نیازمند تغییر الگوهای فعلی در دانشگاه‌ها برای دستیابی به توسعه هستیم

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اگر بخواهیم در شرایط امروز به تراز جهانی دست‌یابیم و درعین‌حال چالش‌های ملی را نیز حل کنیم باید شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها تغییر پیدا کند و در چهارچوب نیازها مجدداً تعریف شود.


مسعود برومند:

ارسال آیین‌نامه پیشگیری از تقلب علمی به ۲ وزارتخانه/ضرورت اضافه کردن مشابهت‌یابی انگلیسی مقالات

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند تهیه مقالات علمی و فعالیت‌های پژوهشی گفت: آیین‌نامه قانون پیشگیری و مقابله با تخلف علمی تدوین و به وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری ارسال شده است، ضمن آنکه از دانشگاه‌ها خواسته شد تا نظرات خود را ارائه دهند.


معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:

میزان تقلب در تولیدات علمی ایران ناچیز است

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به ناچیز بودن میزان تقلب در مجموع تولیدات علمی گفت: جلوگیری از تخلف به تضمین کیفیت پژوهش و اقدام جمعی نیاز دارد.


با حکم رئیس‌جمهور؛

«برومند» دبیرکل شورای عتف شد

حسن روحانی رئیس جمهور با صدور حکمی، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب کرد.