مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی خبر داد:

دعوت به همکاری از صفحه‌آرای حرفه‌ای

مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی به یک نفر جهت صفحه‌آرایی کتب و نشریات این مرکز احتیاج دارد.


برگزاری دوره آموزشی ویراستاری مقدماتی برای دانشجویان؛

پیراسته بنویسیم

مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی برای دانشجویان علاقمند به حوزه درست‌نویسی و ویرایش، دوره آموزشی ویرایش مقدماتی «پیراسته بنویسیم (۱)» را برگزار می‌کند.


رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه خبر داد:

افزایش تعداد مجلات علمی پژوهشی دانشگاه

رئیس مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی خبر عنوان کرد: با اعطای اعتبار علمی و پژوهشی به نشریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، تعداد مجلات دارای اعتبار علمی- پژوهشی این دانشگاه به ۲۶ مجله رسید.