استاد دانشگاه علامه عنوان کرد:

برون‌گرایی؛ جهت‌گیری اصلی اقتصاد کشور در دهه آینده

مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: دولت تا اطلاع ثانوی نمی‌تواند نقش کارفرمای بزرگ را در اقتصاد ایران ایفا کند و هیچ گزینه‌ای به جز سرمایه گذاری خارجی‌ برای رونق اقتصادی نخواهیم داشت.