در دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی» در دانشگاه علامه؛

آیت‌الله جوادی‌آملی از مراجع عظام تقلید پیامی تصویری صادر کرد

آیت‌الله جوادی آملی به مناسبت دومین همایش «قرآن و معرفت‌شناسی» پیامی تصویری صادر کرد و در آن به بیان نکاتی فلسفی و علمی درباره علم حصولی و شهودی ارائه داد قرآن کریم روی علم و معرفت، خیلی عنایت دارد؛ آنچه که قرآن روی آن عنایت دارد، مسئله علم است، نه وجود ذهنی، گرچه اصطلاح علم به وجود ذهنی به این صورت در قرآن کریم نیامده و در حکمت متعالیه مطرح است؛ اما اساس معرفت علم است، نه وجود ذهنی.