وزیر ارتباطات، سخنان معاون دادستان کل کشور را تکذیب کرد؛

 ۸هزار کانال تلگرامی ضد امنیت ملی نداریم

محمود واعظی: بستن ٨‌هزار کانال تلگرامی نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: فیلتر یک کانال تلگرامی یا سایت باید به تصویب اکثریت اعضای کارگروه برسد