مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم:

مدیریت سبز به یک گفتمان دانشگاهی تبدیل شده است

مدیرکل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مدیریت سبز در دانشگاه‌ها از مرحله ترویج و فرهنگ‌سازی عبور کرده است و به یک گفتمان در عرصه مدیریت دانشگاه‌ها تبدیل شده است.