احمد موثقی در همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی:

دموکراسی موجب برقراری صلح می‌شود / دلم برای «سیاست در ایران» لک زده است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی گفت: صلح تنها با عقلانیت، گفت‌و‌گو، مذاکره، برابری انسان‌ها، قانون، سازش و اجماع حاصل می‌شود.