پرویز سروری، حمیدرضا ترقی و محمد مهاجری در میزگرد «ایران» بررسی کردند؛

رمزگشایی از ناکامی انتخاباتی اصولگرایان

محمد مهاجری: قالیباف در رشت در حال سخنرانی بود که یادداشت دادند شما «انصرافانده شدید» پرویز سروری: رئیسی به «جمنا» تعهد کتبی داد حمیدرضا ترقی: اصولگرایان درباره موضوعات مربوط به مردم شفاف‌سازی کنند.