نگاهی به زندگی خصوصی رهبر ملی صنعت نفت ايران؛

در خلوت مصدق

نامه‌هایش طعم تلخ تنهایی و ناامیدی می‌دهد: «از تنهایی رنج می‌کشم، فصل تابستان اغلب در خارج از عمارت بودم و هر کس می‌آمد چند کلمه با او حرف می‌زدم ولی در این فصل زمستان که هوا سرد است، در اتاق می‌مانم و بسیار بد می‌گذرد. کسی را هم نتوانستم پیدا کنم که مورد اعتماد باشد و با او حرف بزنم. از روی حقیقت، دیگر نمی‌خواهم زنده باشم».


مصدق در مقام وزیر امور خارجه؛

خاطرات پرخطر

خردادماه سال ۱۳۰۲ هنگامی که دکتر مصدق به‌عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد «سرپرسى لورن» سفیر بریتانیا در ایران‏ تلاش کرد تا مصدق را متقاعد کند که دولت ایران از ادعاى خود بر بحرین دست بردارد.


نشست «بررسی سیاست داخلی مصدق» در دانشگاه علامه؛

کاشانی: مصدق موافق ملی کردن صنعت نفت نبود/ هرمیداس باوند: حرکت مصدق مبتنی بر نیازهای توسعه اقتصادی و رفاه جامعه بود

در این نشست هرمیداس باوند تاکید کرد فرایند یک جریان را، تاریخ قضاوت می‌کند و به نقل قولی از عبدالناصر پرداخت که «من به یاد زعیم عالی‌قدر شرق، دکتر مصدق، دست به ملی کردن کانال سوئز زدم» و کاشانی لب به انتقاد گشود و گفت رفراندوم در دولت مصدق خلاف قانون اساسی و با توسل به خشونت بود. انحلال مجلس، قیام علیه حکومت ملی بود و دولت مصدق با انتشار غیرقانونی اسکناس ادامه حیات می‌داد.