در نشست «نسبت فلسفه و صلح» مطرح شد؛

مرادی: فلسفه می‌تواند جنگ را تعدیل کند/ پورحسن: مفهوم «صلح» را باید مستقل از جنگ فهمید

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه گفت:‌ فلسفه در عمل نتوانست از جنگ جلوگیری کند. پس چطور ما می‌گوییم که فلسفه می‌تواند صلح ایجاد کند؟ کانت می‌گوید همه کسانی که از صلح صحبت می‌کنند در حال جمع کردن تسلیحات هستند. در حالی که باید هر تلاشی که منجر به جنگ می‌شود را کنار گذاشت. در غیر این صورت می‌شود تظاهر به صلح کردن.