شیخی در نشست هم‌اندیشی استادان دانشکده علوم اجتماعی:(8)

علم و پژوهش در علوم انسانی نباید بر اساس نیاز باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست بررسی تحول و ارتقاء علوم انسانی، عنوان کرد: علم و پژوهش در علوم انسانی صرفاً نباید بر اساس نیاز باشد بلکه در واقع خودش به کشف حقیقت می‌پردازد؛ دنیای که اکنون در آن زندگی می‌کنیم با گذشته خیلی تفاوت دارد به خصوص شرایطی که جامعه‌شناسان از آن اطلاع بیشتری دارند.