آگهی برای جذب «شریک» آموزشی، کوهنوردی و گیتارنوازی؛

چند می‌گیری باهم درس بخونیم؟

باهم درس می‌خواندیم، آنوقت‌ها که شریک یا به قول امروزی‌ها پارتنر درسی داشتن، مُد نبود. خیلی وقت نگذشته از آن روزها که هر دانش‌آموزی، معمولاً یک رفیق صمیمی داشت که همدم درس خواندنش بود، این شریک درسی می‌توانست برادر یا خواهر همسن و سال دانش‌آموز هم باشد که آنوقت‌ها امر بعیدی نبود.