محمدجواد غلامرضا‌کاشی:

افکار خطرناک سیاسی و روشنفکران غیر سیاسی

امروز تقریبا تمام جریان‌های سیاسی با اسم و شناسنامه ما، به نوعی فشل و زمین‌گیر شده‌اند و این اتفاقی است که در نتیجه روند سال‌های گذشته افتاده است. شاید در ابتدا به زعم صاحبان امر، این اتفاق خوبی بود و می‌گفتند چه بهتر که آن صداها خاموش شده‌اند، اصلاح‌طلبان و نهادهای مدنی کم‌جانند. اما یک مرتبه همان‌ صاحبان امر با یک عرصه عمومی مواجه شدند که الان نزدیک به هفت، هشت ماه است هر روز به یک مناسبتی در گوشه‌ای از کشور شاهد بحرانی تازه هستند.


نشست نقد و بررسي ايده پايان تئولوژي با حضور داوري اردكاني، پورحسن غلامرضا كاشي، قانعي‌راد، عبدالكريمي، رحمانيان و شجاعي؛

گرفتار توهم تفکر شده‌ایم

نشست نقد و بررسی ایده پایان تئولوژی در اثر جدید و دو جلدی بیژن عبدالکریمی یعنی «تئولوژی عقلانیت مدرن و علوم انسانی جدید» و «تئولوژی و تاریخ» با سخنرانی داوری اردکانی، قاسم پورحسن، محمدجواد غلامرضا کاشی، محمد امین قانعی‌راد، بیژن عبدالکریمی، داریوش رحمانیان استاد تاریخ دانشگاه تهران و مالک شجاعی، عصر روز دوشنبه دوم اسفندماه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.