محسن زارع بیدکی، کارشناس ارشد سیاست‌گذاری اجتماعی:

اصولگرایی از انسجام دهه ۷۰ تا انشعاب دهه ۹۰/ پاشنه آشیل نواصولگرایی کجاست؟

پس از شکست جریان اصولگرای پایداری در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و پیروزی قاطع حسن روحانی زلزله‌هایی در جریان فکری و سیاسی این جریان شنیده می‌شود و مواضع شخصیت‌های فکری و سیاسی جریان “اصولگرای پایداری” در مورد نقد درون گفتمانی این جریان تاییدی بر این امر است.


روایتی از دغدغه‌های فعالان تشکل‌های دانشجویی برای آینده جریان اعتدال؛

دانشگاه در روزهای دشوار بیم و امید

احمد بخارایی، مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسی ایران طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری، حسن روحانی از سفر خود به شهر سمنان و حضور در برنامه یکی از تشکل‌های دانشجویی می‌گوید و به این بهانه دغدغه‌های دانشجویان را مطرح می‌کند.