رئیس اداره رفاه دانشجویی دانشگاه علامه خبر داد:

انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس «تعاونی اعتبار کارکنان اداری دانشگاه»

عبدالله نژدساعی، مدیرعامل «تعاونی اعتبار کارکنان اداری» دانشگاه علامه طباطبائی گفت: انتخابات مجمع عمومی تعاونی اعتبار کارکنان اداری برای انتخاب ۵ عضو هیئت مدیره اصلی و یک بازرس اصلی برگزار می‌شود که این مجمع ساعت ۱۴ شنبه یک مهر در سالن شهید همت دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.