حساب پولي زنجاني در يك بانك ژاپني، از ادعا تا واقعيت؛

پول‌های متهم نفتی کجاست

وجود پول در یکی از بانک‌های توکیو، جدیدترین ادعای بابک زنجانی است. متهم نفتی پس از اینکه بارها مبدا پول‌های حاصل از فروش نفت ایران را بانک‌های خارج از کشور اعلام کرد، این‌بار از پایتخت ژاپن به عنوان یکی از این مبادی یاد می‌کند.