محمدامین قانعی‌راد در نشست «نابرابری؛ حاشیه علیه متن»:

نمایشی شدن «نابرابری» در جامعه کنونی ایران/ خدشه‌دار شدن امنیت اجتماعی، خطرناک است

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: آنچه ضریب تحمل جامعه را در برابر نابرابری افزایش می‌دهد، «تشکل‌یابی اجتماعی» است که در حال حاضر در جامعه ما به هیچ وجه وجود ندارد. جامعه ما یک جامعه نمایشی شده است که نابرابری در آن به ارزش تبدیل شده و پیامد آن، تراکم نفرت اجتماعی است.


انتقاد آبتین گلکار از وضعیت ترجمه؛

وقتی متن فارسی قابل خواندن نیست

آبتین گلکار معتقد است: بسیاری از مترجمان شناختی از زبان مبدا و مقصد ندارند و به این دلیل، حتی متن فارسی بسیاری از ترجمه‌ها قابل خواندن نیست.