تهراني‌ها، رمضان را چگونه سپري مي‌کردند؛

طهران قدیم در مهمانی پروردگار

یکی از ماه‌های مبارک قمری، ماه رمضان است که همیشه مورد احترام تهرانی‌ها و سایر شهر‌ها بوده است. تدارکات، مشغولیات سحر و افطار و وقت‌گذرانی‌های بعد از افطار در تهران قدیم حال‌وهوای خاص خودش را داشت. آنها معتقد بودند ماه رمضان یعنی ماه نیکی‌ها برای نیکوکاران و ماه زشتی‌ها برای بدسیرتان و بدعملان.