پرونده بانك مركزي درباره موسسه كاسپين به قوه قضاييه مي‌رود؛

دستیابی به اموال جدید کاسپین

کمیسیون اقتصاد مجلس روز گذشته به اعمال ماده ٢٣۶ رای مثبت داد. بدین‌ترتیب گزارشی از تخلفات بانک مرکزی و روسای آن جمع‌بندی و به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارجاع شد. نمایندگان مجلس پیش‌تر طی هشدارهای چندگانه به بانک مرکزی، اعمال ماده ٢٣۶ را گوشزد کرده بودند و از این طریق خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به ماجرای موسسه کاسپین شدند.