در دانشگاه علامه طباطبائی؛

طرح هولوگرام بر روی آثار منتشره دانشگاه درج می شود

به منظور حفاظت از حقوق مادی و معنوی آثار مؤلفان دانشگاه و اطمینان از اصالت کتاب در مراکز توزیع و فروش کتاب، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه اقدام به طراحی و چاپ هولوگرام کرده است.