با پروین بهمنی، آوازخوان قشقایی و برنده نشان درجه یک آواز؛

به اندازه تمام مادران دنیا لالایی وجود دارد

بهمنی، ١١ لالایی روایی و داستان‌گونه را ضبط و ثبت کرده است انجمن موسیقی نواحی پس از گذشت سال‌ها همچنان در انتظار به ثبت رسیدن است.