درباره نهضت جنگل و ریشه‌های آن؛

قیام میرزا اسلامی بود

درباره میرزا کوچک‌خان واقعیت این است که او یک مسلمان معتقد‏ و یک روحانی مومن بوده و قیام او یک قیام اسلامی و در راستای قیام‌های دیگری است که فقط و فقط منشأ ‌دینی داشته‌اند.دلیل‌ها و گواه‌های بسیاری در تأیید این موضوع هست؛ سند اول اعلامیه‌ای است به قلم خود میرزا کوچک.