حسن ملکی در اختتامیۀ جشنوارۀ نشریات دانشجویی دانشگاه علامه:

محمل انتقال میراث فرهنگی قلم‌ها بوده‌اند، نه گفتارها

ملکی با تأکید بر اهمیت اخلاق در نویسندگی، اذعان کرد: یکی از ویژگی‌های قلم نویسنده، صداقت است. نویسنده باید صادق باشد، معنای این صداقت یعنی نوشته‌های نویسنده باید منطبق بر واقعیت باشد. اگر کسی وارد مسائلی شود که با واقعیت انطباق ندارد، دچار عدم صداقت شده و در دین ما صداقت بسیار مورد اهمیت است.