امان‌الله قرائی‌مقدم:

جامعه پیشگیرانه و عدالت برای همه

قاضیانی که در کنار آشنایی به مسائل حقوقی، در زمینه جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جرم آگاهی‌های لازم را دارند، به‌درستی می‌دانند که هدف از دادرسی گرفتن انتقام نیست؛ بلکه رعایت عدالت است.