همايش فصلي خانه احزاب ايران با حضور فعالان سياسي برگزار شد؛

تکرار نقدهای همیشگی احزاب

«احزاب، انتخابات و انتظارات» عنوان همایش فصلی خانه احزاب کشور بود که در روز پنجشنبه با حضور چند تن از فعالان سیاسی جناح‌ها برگزار شد.