در نشست نقد و اکران فیلم «یتیم‌خانه» به مناسبت 16 آذر مطرح شد؛

انگلیس و روسیه، ایران بی‌طرف در جنگ را غارت کردند/ ۱۱ میلیون ایرانی کشته شدند

مدیر مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: این فیلم یک سوال مطرح می‌کند چه اتفاقی افتاد که کشوری که از همان ابتدا بی‌طرفی خودش را در جنگ جهانی اول اعلام کرده بود اشغال می‌شود و شاهد تلفاتی می‌شود که شاید کشورهای درگیر جنگ چنین تلفاتی نداشته‌اند که متأسفانه در منابع ما کم به آن پرداخته شده است؟