فاجعه انسانی در یمن؛

قتل خاموش پناهجویان در نقطه کور توجه جهانیان

آب‌های سواحل یمن قربانگاه دست کم ۵۶ پناهجوی آفریقایی شد. در دو روز متوالی چهارشنبه و پنجشنبه گذشته قاچاقچیان انسان بی‌رحمانه پناهجویان آفریقایی را نزدیک سواحل یمن به آب انداختند و از ترس دستگیر شدن به دست نیروهای امنیت ساحلی یمن به کشور مبدأ برگشتند.