ارزیابی یک حقوقدان از قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری؛

شاملو احمدی: موضوع دسترسی به وکیل در پرونده‌های امنیتی از نقاط ضعف قانون سال ۹۲ است

زمان آن رسیده است تا نقاط ضعف و قوت آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی توسط حقوقدانان کارکشته و ذی‌اثر استخراج و قانون جامع، کامل و بی‌نقص به عنوان قانون دائمی نوشته شود.