قانعی‌راد و مشخصه‌های وزیر علوم مطلوب؛

دانشگاه را از تجاری‌سازی نجات دهید/ نیازمند وزیری جسور برای گشودن فضای دانشگاه

جامعه‌شناس مطرح دانشگاه تهران معتقد است که نکته تلخ قصه دانشگاهیان آنجاست که دانشگاه از یک نهاد معتبر به یک نهاد دم‌دستی تبدیل شده است. بی‌قانونی رواج یافته، مداخلات در دانشگاه‌ها افزایش یافته، میان اساتید و دانشجویان انفعال ایجاد شده و… بنابراین کسی باید بر مسند وزارت بنشیند که اصلاح نهاد دانشگاه را سرلوحه کار خود قرار دهد نه اینکه همان سیاست‌های نادرست پیشین را ادامه دهد.


محمد امین قانعی‌راد:

تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار

انتخابات دوازدهمین دورۀ رئیس جمهوری مباحث مرتبط با سیاست اجتماعی را به طور گسترده به میدان آورد وآن را به گفت و گوی روزمرۀ شهروندان ایرانی تبدیل کرد. سیاست اجتماعی، مداخلۀ دولت از طریق مجموعه ای از خط مشی‌ها، فعالیت‌ها و تخصیص اعتبارات مالی برای تأمین رفاه مردم بویژه در قلمروهای مربوط به تأمین اجتماعی، مسکن، درمان، خدمات آموزش و اشتغال را دربرمی‌گیرد.


محمدامین قانعی‌راد:

دانشگاه در ایران به بنگاه اقتصادی تبدیل شده است/ نمی‌توانیم «روشنفکر» تربیت کنیم

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در نشست « فراسوی دانشگاه در دانشگاه» از بحران نهاد دانشگاه در ایران سخن گفت و تأکید کرد: نهاد دانشگاه در ایران یک نهاد شغلی و حرفه‌ای شده است و می‌خواهد آدم‌هایی تولید کند که کار تکنولوژی کنند.


سخنان اصحاب علوم اجتماعي در بزرگداشت غلامعباس توسلي؛

عقل معدل آکادمی ایرانی

غلامعباس توسلی، جزء برجسته‌ترین جامعه‌شناسان ایرانی است که توانسته دریچه‌ای جدید به سمت جامعه‌شناسی باز کند و در دورانی که علم جامعه‌شناسی در ایران در حال پا گرفتن بود، بتواند با مطالعات، ترجمه‌ها و تالیفات متعدد خود، کمک شایانی به ادبیات این رشته در ایران کند.


قانعی‌راد در بزرگداشت معتمدنژاد؛

معتمدنژاد سمبل تبدیل روشنفکر پیشگام به روشنفکر ارتباطی است / گفت‌وگو، سوغات معتمدنژاد از فرنگ

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: شریعتی، صدیقی و معتمدنژاد تحصیل کرده فرانسه هستند و یکی از محورهای فرانسوی شدن فرهنگ تأکید روی گفت‌وگوی تمدن‌ها است. کارهای تهرانیان، معتمدنژاد و همایش گفتگوی تمدن‌ها به وسیله احسان نراقی و دیگران در پس از انقلاب به نحوی در همین راستا است.


در نشست «نقد کالایی شدن دانش» مطرح شد؛

کالایی شدن دانش محصول اعمال قدرت است / ما از ماده ۳۰ قانون اساسی دورتر شده‌ایم

یک استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه علامه گفت: «اگر منطق کالایی شدن دانش، در دانشگاه عجیب جلوه نمی‌کند، این محصول اعمال موفقیت‌آمیز نوعی خاص از قدرت و مناسبات آن است، با این حال، اگر این اتفاق در حوزه بیفتد امری نابخردانه و مضحک جلوه می‌کند».