یکی از بزرگان موج نوی سینمای ایران را بشناسید؛ (+گفت‌وگو)

مسعود کیمیایی؛ جریان‌ساز و استاد/ خسته از اضطراب و التهاب و غیرمنتظره‌ها

در محافل هنری و سینمایی جهان، شاید کمتر از این چهره ماندگار ایرانی یاد شود و جوایز بین المللی چندانی برای سینمای ما به ارمغان نیاورده باشد اما بی‌تردید مسعود کیمیایی یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها در سینمای ایران است. کسی که فیلم‌های جاودانه‌ای در تاریخ سینما و در خاطره مردم از خود به یادگار گذاشته است. کیمیایی، سمبل سینمایی مردمی از جنس کوچه و بازار، از طبقه پایین شهری تهران.