با خوانش ایران بین دو انقلاب و فکر آزادی؛

حلقه‌ مطالعاتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه آغاز به‌کار کرد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه، در نظر دارد از این هفته حلقه‌ مطالعاتی دو کتاب از فریدون آدمیت و یروان آبراهامیان را در روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته برگزار کند که طی آن دانشجویان در کنار هم به مطالعه و نقد کتاب در زمینه تاریخ معاصر ایران می‌پردازند.