واکنش‌ها به یک خبر؛

پاسخ یکی از بستگان مرحوم مسعود محمدی‌پیام، دانشجویی که هفته پیش درگذشت

هفته گذشته دانشگاه تهران، صحنه تلخی را به خود دید. یک دانشجوی ۲۶ ساله قمی بعد از پرت شدن از طبقه چهارم ساختمان فنی این دانشگاه جان خود را از دست داد و احتمال خودکشی بودن آن جنجال زیادی در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد.