گزارشی از وضعیت نظام آموزشی در فنلاند؛

فنلاند چگونه موفق‌ترین سیستم آموزشی دنیا را دارد

براساس رتبه‌بندی‌ها‌ی صورت گرفته و به اذعان بسیاری از کارشناسان، فنلاند موفق ترین سیستم آموزشی دنیا را دارد؛ زیرا درنظام آموزشی فنلاند هیچ گونه شهریه‌ای دریافت نمی شود و در مدرسه به دانش‌آموزان تمام‌وقت ناهار رایگان داده می‌شود.