محمود فاضلی:

به احترام دموکراسی استعفا کن!

در پرونده معروف به «گورتل» این نخستین‌بار است که رییس دولت در اسپانیا حتی به عنوان شاهد در ارتباط با پرونده فساد مالی حزبی در دادگاه حاضر شده است. در دادگاهی که ماه گذشته برای بررسی به اتهامات یک شبکه فساد گسترده مالی و اداری برگزار شد، چهره‌های شاخصی از حزب مردمی اسپانیا تحت تحقیق قضایی قرار گرفتند.


امام خمینی (ره) و فساد حکومت پهلوی؛

پیوند نامیمون فساد فرهنگی، مالی و سیاسی

انقلاب اسلامی ایران رویدادی بود که بر پایه تخریب نظامی فرسوده، ناکارآمد و ناهمخوان با مولفه‌های فرهنگی مردم ایران شکل گرفت. این پدیده دوران‌ساز، سپس سامانه‌ای بدیع اما مبتنی بر خواسته اکثریت جامعه انقلابی را بنیان نهاد و جایگزین نظم پیشین کرد؛ سامانه‌ای که ماهیت خود را برافکندن طرحی نو در عرصه‌های گوناگون زیست ایرانیان قرار داده بود.


عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

رکود اقتصادی بیشتر از رشد احساس می‌شود

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش ۵۹۰ واحدی همراه بود و روی رقم ۷۸ هزار و ۸۹۶ واحد ایستاد. دیروز عرضه سهام بر تقاضای آن پیشی گرفت اما این افت واحد در شاخص کل قیمت چه دلیلی داشت؟