در ادامه سفرهای اداره رفاه کارکنان دانشگاه صورت گرفت؛

سفر به فریدون‌کنار

سفر سه روزه همکاران علمی و اداری دانشگاه به شهرستان فریدون‌کنار از جوار مقبره‌الشهدای پردیس مرکزی دانشگاه آغاز شد. همکاران پس از طی مسیر جاده هراز و رسیدن به مقصد در مجتمع اقامتی کیش مهر ساکن شدند.