هیبت‌الله نژندی‌منش در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق بین‌الملل»: (2)

اتحاد چاره‌‌ساز یا جدایی چاره‌ساز/ اقلیم کردستان به افزایش ظرفیت‌های بین‌المللی‌ نیاز دارد

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» به بررسی مشروعیت همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از منظر حقوق بین‌المللی و ملی، تفسیر حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خود در اسناد حقوقی بین‌الملل و واکنش جامعه بین‌الملل به جدایی‌طلبی کشورها قبل از ۱۹۹۱ میلادی پرداخت.


در سالروز ساخت دیوار برلین بررسی شد:

بلوک‌های بتنی دیوار برلین علیه جان آدم‌ها

قریب به ۳۰ سال دیوار بتنی برلین به عنوان مظهری از پرده آهنین ایستاده بود و جلوی فرار کردن شهروندان را از شرق کمونیست برلین به سمت برلین غربی سرمایه‌داری می‌گرفت. هر چند در شب ۹ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مقامات رسمی آلمان شرقی به ناگهان درهای مرزی را گشودند و هزاران آلمانی روی دیوار شروع به شادی کردند و البته با چکش و تیشه به جان دیوار افتادند. در مورد این دیوار قصه‌ها و حکایت شنیدنی فراوانی وجود دارد. حکایتی که روندی سی ساله را در کنار دیوار آهنین روایت می‌کند.