سخنراني داريوش شايگان در شب گاندي با حضورمحقق داماد، كومار و موسوي بجنوردي

هیچ هدف مقدسی وسیله را توجیه نمی‌کند

دهم مهرماه مطابق با ٢ اکتبر سالروز تولد مهانداس کارامچاند گاندی است؛ سیاستمداری که فراتر از سیاست‌ورزی اندیشمندی بزرگ بود و حرکت استقلال‌خواهی هند در برابر استعمار انگلیس را بر پایه اندیشه‌های کهن هندی بنا کرد. اندیشه عدم خشونت گاندی و مبارزه مدنی او الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌ها و مبارزات ضد استعماری در نیمه سده بیستم شد.