چهارمین همایش ملی «پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»؛

نشست فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی مردم ایران (۲)

نشست فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی مردم ایران به همت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در قالب چهارمین همایش ملی «پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.