نخستین همایش ملی «فرهنگ دانشگاهی و نهادینه‌شدن گفتمان علم» برگزار شد؛

دانشگاه به مثابه قبیله

نخستین همایش ملی «فرهنگ دانشگاهی و نهادینه‌شدن گفتمان علم» به همت پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ۲۷ بهمن‌ماه در دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد. در ادامه متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی سه تن از استادان حاضر در پنل «چالش‌های فرهنگ دانشگاهی در ایران» را دنبال کنید.