وقتی میزان اجرت وکلا از دایره انصاف خارج می‌شود؛

حق‌الوکاله، تعرفه قانونی یا توافق اجباری؟!

طبق قانون رسیدگی به خواسته استرداد – باز پس گرفتن- حق الوکاله از سوی شاکی‌ها در صلاحیت دادسرای انتظامی نیست، اما دادسرای انتظامی هر گونه تخلف در موضوعیت حق الوکاله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.